Tidningar och nyhetsbrev

 

Digitala nyhetsbrev från de nationella resurscentra

De nationella resurscentra, som står bakom denna webbportal, skickar gemensamt ut olika nyhetsbrev till lärare i förskola, grundskola F-6 och till skolledare. Nyhetsbreven skickas ut med start våren 2013, men redan nu kan du prenumerera på valfritt nyhetsbrev.

Till prenumeration

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik, tidningen Bi-lagan

Tidningen ger inspiration och information till lärare i grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Den innehåller huvudsakligen idéer till laborationer och praktiska övningar men även övrig information. Tidningen kommer ut tre gånger per år och skickas utan kostnad till alla rektorsområden i Sverige, men du kan även prenumerera utan kostnad på ett eget exemplar.

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik skickar också ut e-brev till olika kategorier av lärare. E-breven skickas per mail med oregelbundna mellanrum till prenumeranter.

Till prenumerationsanmälan och äldre nummer av tidningen


Kemilärarnas resurscentrum, informationsbrev

KRC publicerar fyra informationsbrev per år. Kemilärare vid högstadie-, gymnasie- och komvuxskolor i Sverige kan prenumerera gratis.

Kontakta KRC för prenumeration (daina@krc.su.se)

Till prenumerationsanmälan och äldre nummer av informationsbrev

Centrum för tekniken i skolan, nyhetsbrevet Tekniken i skolan

Nyhetsbrevet Tekniken i skolan utkommer med fyra nummer per år och skickas ut till landets samtliga grundskolor, kommunala utbildningsförvaltningar, gymnasieskolor med teknikprogram, landets lärarutbildningar och enskilda prenumeranter. Nyhetsbrevet, Tekniken i skolan, är ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte med artiklar, tips och idéer om teknik, teknikundervisning och undervisningsmaterial. Här finns också information om kurser och konferenser.

Till prenumerationsanmälan och äldre nummer av tidningenSkolverket:

Läroplaner

Skolutveckling:
Naturvetenskap och teknik