Aktuellt

Webbportalen Teknik&Natur 27-Oct-2012

Webbportalen Teknik&Natur för lärare i förskola, åk 1-3 och åk 4-6 in..

Kalendarium

Inga händelser hittades.

Om Teknik&Natur

Webbportalen innehåller resurser med stöd för lärare i förskola och grundskola F-6 vid undervisning i naturvetenskap och teknik. Ytterligare material kommer att läggas in kontinuerligt för att ge en breddning och en fördjupning av webbplatsens resurser.

Skolverket har initierat projektet att ta fram webbportalen och står för den ekonomiska satsningen. Uppdraget att ta fram webbportalen genomförs i samarbete mellan Skolverket och de nationella resurscentra i biologi, fysik, kemi och teknik.

Creative commons

Vi vill att resurserna på webbportalen ska användas i skolan. Därför lyder nästan allt som finns på portalen under en Creative commons-licens, vilket innebär att du får kopiera, sprida och bearbeta materialet under förutsättning att du anger fullständig källa och inte använder det kommersiellt. Om materialet bearbetas får det endast spridas under samma licens som gäller för det ursprungliga materialet. Undantag kan gälla enstaka resurser eller bilder med koppling till ett kommersiellt material. Undervisningsidéer som lärare bidrar med eller material som elever producerat lyder också under samma Creative commons-licens. Längst ner i presentationen av en resurs anges om rättigheterna till användning är begränsad.  

Struktur

Webbportalen följer strukturen i Läroplan för förskolan (Lpfö 98, reviderad 2010) och Läroplan för grundskolan. I Läroplan för förskolan, under rubriken ”Utveckling och lärande” finns ett flertal mål med koppling till naturvetenskap och teknik och till dessa mål kopplas resurser av olika slag. På motsvarande sätt knyts resurser till kursplanerna i biologi, fysik, kemi och teknik i grundskolans årskurser 1-3 och 4-6, där koppling görs till det centrala innehållet och de förmågor som lyfts i slutet av kursplanernas syftestexter. Webbplatsen kopplas dessutom till Skolverkets hemsida och material kring kursplaner, kommentarmaterial, stöd för prov och bedömning etc.

Sök resurser

Du kan söka efter resurser på två sätt, dels genom att utgå från länken ”Resurser” på startsidan (eller ingångarna till förskola, gr 1-3 och gr 4-6) och sedan klicka dig fram till de resurser du vill ta del av, dels genom att utgå från ”Sök resurser” på startsidan. I båda fallen når du en specifik resurs som på ett överskådligt och enhetligt sätt presenterar resurser i form av exempelvis experiment, övningar och filmer. Här finns både inne- och uteaktiviteter, mer omfattande arbetsuppgifter så väl som enkla uppgifter. Än så länge ligger resurserna endast sorterade under respektive ämne. Några träffar ges därför inte om du söker på punkter under centraltinnehåll med kombinationer av två eller flera ämnen.

Spektrumet av olika resurser ger dig som lärare möjlighet att få goda idéer till din undervisning och välja utifrån både dina egna och elevernas förutsättningar. Välkommen att ta del av alla resurser som finns på webbplatsen Teknik och natur!

 

Sitemap


Skolverket:

Läroplaner

Skolutveckling:

Naturvetenskap och teknik