Aktuellt

Webbportalen Teknik&Natur 27-Oct-2012

Webbportalen Teknik&Natur för lärare i förskola, åk 1-3 och åk 4-6 in..

Kalendarium

Inga händelser hittades.

Webbportalen Teknik&Natur

27-okt-2012 Webbportalen Teknik&Natur för lärare i förskola, åk 1-3 och åk 4-6 innehåller experiment, övningar, utomhusaktiviteter och filmer – allt kopplat till målen i läroplanen för förskolan och kursplanerna för grundskolan. Du som har synpunkter på innehållet i portalen, egna idéer till resurser att lägga in eller vill bidra med material, som knyter an till resurser som redan finns på portalen, hör av dig till info@bioresurs.uu.se.
Tillsammans gör vi webbportalen Teknik&Natur innehållsrik och användbar!

Skolverket:

Läroplaner

Skolutveckling:

Naturvetenskap och teknik