Aktuellt

Webbportalen Teknik&Natur 27-Oct-2012

Webbportalen Teknik&Natur för lärare i förskola, åk 1-3 och åk 4-6 in..

Kalendarium

Inga händelser hittades.

Materiallådor

Till flertalet av resurserna i denna webbportal krävs någon form av utrustning och vi kommer därför att samla det som behövs för ett visst ämnesområde i virtuella materiallådor. Materiallådorna utvecklas efterhand, men ett par exempel på hur lådorna kommer att utformas finns nedan.
Byrån är indelad ämnesvis och för varje ämne finns flera smålådor. Materialet i smålådorna ger stöd till ett undersökande och utforskande arbetssätt. Varje låda har en kort introduktion som rör användningsområde och anvisningar som rör materialet. Den kopplas till ett antal experiment, fältstudier och undersökningar som finns i webbportalen.

Biologilådor

 

 Småkryp i vatten»

 Odlingsförsök»

Fysiklådor

   

Kemilådor

   

Tekniklådor