Grundskola 1–3

Vi vill stödja elevernas upptäckarglädje och fascination för det som finns i naturen, från det minsta kryp till universums oändlighet, vi vill uppmuntra elevernas egen förmåga att lösa problem och bidra till ett hållbart samhällsbygge. Vi vill bygga vidare på upptäckter och innovationer och glänta på dörren som leder till framtida utveckling av naturvetenskap och teknik.

Förmågan att se variationer och förändringar i naturen eller i det som människor skapat och lära sig tolka och förstå konsekvenserna av det man ser är grundläggande för naturvetenskap och teknik. Iakttagelseförmågan är utgångspunkten. Att bli medveten om vad man ser är det första steget.

I det centrala innehållet i kursplanerna för teknik och de naturorienterande ämnena ingår anvisningar för hur eleverna ska arbeta med dessa ämnen. I arbetsprocessen tillämpas och integreras ämnesinnehållet så som det presenteras i det centrala innehållet.

Biologi »
Fysik »
Kemi »
Teknik »

Skolverket:

Läroplaner

Skolutveckling:
Naturvetenskap och teknik