Grundskola 4–6

I åk 1-3 är det centrala innehållet gemensamt för de naturorienterande ämnena, medan det är ämnesindelat för åk 4-6. I åk 4-6 breddas och fördjupas kunskaperna i naturvetenskap och teknik. Uppmuntra elevernas upptäckariver och lust att lära!

Biologi »
Fysik »
Kemi »
Teknik »

Skolverket:

Läroplaner

Skolutveckling:
Naturvetenskap och teknik