Året runt i naturen

Ta dig tid att upptäcka det levande runt omkring dig. De enskilda växterna och djuren framträder då ur myllret av arter och får en roll i den stora väven av levande organismer.

Är det viktigt att veta vad växterna och djuren heter? För att kunna urskilja de enskilda arterna och förmedla intryck till andra behöver vi ha namn på arterna. Språket blir fattigare om vi inte har ord för att ge namn och beskriva livet omkring oss. ”Om man inte känner till namnen är kunskapen om tingen värdelös” är ett citat som Carl von Linné använde, ursprungligen från Isidorus av Sevilla (f. 560, d. 636). Namnen är i sig inte det viktiga, utan den kunskap som växer med utgångspunkt i namnen.

Genom att sortera organismerna i grupper efter deras skilda egenskaper tränas iakttagelseförmågan. Upptäckten av den individuella variationen hos organismerna ger en grund för att förstå evolutionen.

Följ växternas och djurens årsrytm i samspel med årstidernas växlingar – hösten med klar luft och äppeldoft, vintern gråduggig eller med gnistrande vita snökristaller, våren med allt ljusare kvällar och grönskimrande björkar och så äntligen är det sommar! Ljuset och temperaturen påverkar allt levande i naturen.

Kursplanen för naturorienterande ämnen, åk 1-3, Centralt innehåll ”Året runt i naturen”:

 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månen olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystemet.
 •  

  Resurserna nedan hör till det här området:

  1. 1. Tema odla från frön
  2. Animerade berättelser om atomers kretslopp
  3. Artkunskap: ABC-duken
  4. Artkunskap: Alla djuren ut och gå
  5. Artkunskap: Ätliga växter i naturen
  6. Artkunskap: En film om björktrasten och ekorren
  7. Artkunskap: En film om Björnmossa
  8. Artkunskap: En film om Blåslav
  9. Artkunskap: En film om gråsparven
  10. Artkunskap: En film om haren och kaninen
  11. Artkunskap: En film om kajor och gäss
  12. Artkunskap: En film om Paddor och mystiska ljud
  13. Artkunskap: En film om Vitmossa
  14. Artkunskap: Ett träds historia
  15. Artkunskap: Film om Daggmasken
  16. Artkunskap: Film om Fladdermöss och andra nattspecialister
  17. Artkunskap: Film om Igelkottar och nattnäsor
  18. Artkunskap: Film om Mätarlarven
  19. Artkunskap: Film om Pollen och frön
  20. Artkunskap: Film om Tusenfotingen
  21. Artkunskap: Film om Ugglor och nattögon
  22. Artkunskap: Film om Vargar och morrhår
  23. Artkunskap: Film om Vinbärssnäckan
  24. Artkunskap: Fim om Gråsuggan
  25. Artkunskap: Fnösktickan
  26. Artkunskap: Från trollslända till trollslända
  27. Artkunskap: Kloka gumman
  28. Artkunskap: Mygglarver
  29. Artkunskap: Organismer som lever i anslutning till blåstång
  30. Artkunskap: Småkryp i närmiljön
  31. Artkunskap: Tema Hösten
  32. Artkunskap: Tema Sommar
  33. Artkunskap: Tema Vår
  34. Artkunskap: Träd, Utmaningen 2012
  35. Artkunskap: Vattendjur
  36. Artkunskap: Veckans växt- gör en närmiljöflora
  37. Artkunskap: Vilken växt ska bort!
  38. Artkunskap:Träd
  39. Bevara skogens lavar
  40. Biologi: Utmaningen
  41. Biologisk mångfald: Liv på skolgården?
  42. Biologisk mångfald: Mer liv på skolgården!
  43. Biologisk mångfald: Utmaningen 2011
  44. Björken- en naturresurs
  45. Bygg din egen maskkompost
  46. Carl von Linné
  47. Djurspår
  48. Ekologi - Ekologidrama
  49. Fåglar: Fjädrar och dun
  50. Fåglar: Utmaningen 2013
  51. Fenologi
  52. Hår och päls
  53. Husdjur: En film om hundar
  54. Husdjur: En film om ödlor
  55. Husdjur: Fiskar
  56. Husdjur: Hamster
  57. Husdjur: Kanin
  58. Husdjur: Katt
  59. Husdjur: Råttor
  60. Husdjur: Undulater
  61. Husdjur: Vandrande pinnar
  62. Kompost
  63. Konsten att försvinna - kamouflage
  64. Människokroppen: En film om Örat
  65. Människokroppen: Synen
  66. Metoder och arbetssätt
  67. Naturen på nära håll "Levande kamera"
  68. Odla i slutna rum
  69. Odling: Frön och vatten
  70. Odling: Odla i vatten
  71. Organismer i extrema miljöer
  72. Smådjur i vatten: Utmaningen 2010
  73. Smådjur: Förnaorganismer
  74. Smådjur: Spindlar
  75. Sortera. Har du tänkt på vad du äter?
  76. Sortera. Släktforskning i grönsaksdisken
  77. Tillverka din egen fjärilshåv
  78. Tillverka insektsfällor
  79. Vem har rätt till skogen
  80. Virtue - miljö i miniatyr

  Skolverket:

  Läroplaner

  Skolutveckling:
  Naturvetenskap och teknik