Förskola


Nedan hittar du resurser som uppfyller följande mål i läroplanen för förskolan:

Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

1. Artkunskap: ABC-duken
2. Artkunskap: Ätliga växter i naturen
3. Artkunskap: En film om Björnmossa
4. Artkunskap: En film om Blåslav
5. Artkunskap: En film om haren och kaninen
6. Artkunskap: En film om igelkottar i staden
7. Artkunskap: En film om Vitmossa
8. Artkunskap: Film om Daggmasken
9. Artkunskap: Film om Fladdermöss och andra nattspecialister
10. Artkunskap: Film om Mätarlarven
11. Artkunskap: Film om Pollen och frön
12. Artkunskap: Film om Tusenfotingen
13. Artkunskap: Film om Vinbärssnäckan
14. Artkunskap: Fim om Gråsuggan
15. Artkunskap: Mygglarver
16. Artkunskap: Tema Hösten
17. Artkunskap: Tema Sommar
18. Artkunskap: Tema Vår
19. Artkunskap: Vattendjur
20. Artkunskap: Veckans växt- gör en närmiljöflora
21. Artkunskap: Vilken växt ska bort!
22. Artkunskap:Träd
23. Bevara skogens lavar
24. Biologi: Utmaningen
25. Biologisk mångfald: Liv på skolgården?
26. Björken- en naturresurs
27. Bygg din egen maskkompost
28. Carl von Linné
29. Djurspår
30. Draken Berta experimenterar med gelégodis
31. Draken Berta experimenterar med jäst
32. Draken Berta gör experiment med rödkålssaft
33. Draken Berta tillverkar lim
34. Draken Berta undersöker färger
35. Draken Berta undersöker flytförmågan
36. Draken Berta undersöker vatten
37. Draken Bertas överraskning
38. Draken Bertas superblandning
39. Fåglar: Fjädrar och dun
40. Fåglar: Utmaningen 2013
41. Fast, flytande, gas och tillbaka
42. Fenologi
43. Förlorade ägg
44. Hur mycket vatten kan en blöja suga upp?
45. Husdjur: Kanin
46. Husdjur: Undulater
47. Kan man bära vatten i en pappersnäsduk?
48. Konstruktiv saga 1 - Trulle och vinden
49. Konstruktiv saga 2 - Hallonsaft och havrekakor
50. Konstruktiv saga 3 - Myrorna och världens ände
51. Lekplatsfysik
52. Människokroppen: En film om Ögonen
53. Naturen på nära håll "Levande kamera"
54. Odling: Frön och vatten
55. Odling: Odla i vatten
56. Skönhetsprodukter
57. Smådjur i vatten: Utmaningen 2010
58. Sortera. Har du tänkt på vad du äter?
59. Teknik och energi i praktiken
60. Tema: Bröd
61. Tillverka din egen fjärilshåv
62. Tillverka insektsfällor
63. Vem har rätt till skogen
64. Vintersolstånd
65. Virtue - miljö i miniatyr

Skolverket:

Läroplaner

Skolutveckling:
Naturvetenskap och teknik