Förskola

Nedan hittar du resurser som uppfyller följande mål i läroplanen för förskolan:

Utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.

1. Artkunskap: Ätliga växter i naturen
2. Artkunskap: En film om björktrasten och ekorren
3. Artkunskap: En film om Blåslav
4. Artkunskap: En film om gråsparven
5. Artkunskap: En film om haren och kaninen
6. Artkunskap: En film om kajor och gäss
7. Artkunskap: Film om Tusenfotingen
8. Artkunskap: Fnösktickan
9. Artkunskap: Kloka gumman
10. Artkunskap: Mygglarver
11. Artkunskap: Tema Hösten
12. Artkunskap: Tema Sommar
13. Artkunskap: Tema Vår
14. Artkunskap: Vattendjur
15. Artkunskap: Veckans växt- gör en närmiljöflora
16. Artkunskap: Vilken växt ska bort!
17. Artkunskap:Träd
18. Bevara skogens lavar
19. Biologi: Utmaningen
20. Biologisk mångfald: Mer liv på skolgården!
21. Björken- en naturresurs
22. Bygg din egen maskkompost
23. Carl von Linné
24. Djurspår
25. Draken Berta undersöker färger
26. Ekologi - Ekologidrama
27. Fåglar: Utmaningen 2013
28. Fast, flytande, gas och tillbaka
29. Fenologi
30. Husdjur: En film om hundar
31. Husdjur: En film om ödlor
32. Husdjur: Hamster
33. Husdjur: Kanin
34. Husdjur: Katt
35. Husdjur: Sköldpadda
36. Husdjur: Undulater
37. Husdjur: Vandrande pinnar
38. Människokroppen: En film om Ögonen
39. Människokroppen: En film om Örat
40. Papperstillverkning
41. Smådjur i vatten: Utmaningen 2010
42. Virtue - miljö i miniatyr

Skolverket:

Läroplaner

Skolutveckling:
Naturvetenskap och teknik