Förskola

Nedan hittar du resurser som uppfyller följande mål i läroplanen för förskolan:

Utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa.

1. Artkunskap: En film om björktrasten och ekorren
2. Artkunskap: En film om Björnmossa
3. Artkunskap: En film om Blåslav
4. Artkunskap: En film om gråsparven
5. Artkunskap: En film om haren och kaninen
6. Artkunskap: En film om igelkottar i staden
7. Artkunskap: En film om kajor och gäss
8. Artkunskap: En film om Paddor och mystiska ljud
9. Artkunskap: En film om Vitmossa
10. Artkunskap: Film om Daggmasken
11. Artkunskap: Film om Fladdermöss och andra nattspecialister
12. Artkunskap: Film om Igelkottar och nattnäsor
13. Artkunskap: Film om Mätarlarven
14. Artkunskap: Film om Pollen och frön
15. Artkunskap: Film om Tusenfotingen
16. Artkunskap: Film om Ugglor och nattögon
17. Artkunskap: Film om Vinbärssnäckan
18. Artkunskap: Fim om Gråsuggan
19. Artkunskap: Tema Hösten
20. Artkunskap: Tema Sommar
21. Artkunskap: Tema Vår
22. Artkunskap: Vattendjur
23. Artkunskap: Veckans växt- gör en närmiljöflora
24. Artkunskap: Vilken växt ska bort!
25. Artkunskap:Träd
26. Biologisk mångfald: Liv på skolgården?
27. Björken- en naturresurs
28. Carl von Linné
29. Draken Berta experimenterar med gelégodis
30. Draken Berta experimenterar med jäst
31. Draken Berta gör experiment med rödkålssaft
32. Draken Berta tillverkar lim
33. Draken Berta undersöker färger
34. Draken Berta undersöker flytförmågan
35. Draken Berta undersöker vatten
36. Draken Bertas överraskning
37. Draken Bertas superblandning
38. Fåglar: Utmaningen 2013
39. Fenologi
40. Från solgudar till svarta hål
41. Gör din egna målarfärg
42. Husdjur: En film om hundar
43. Husdjur: En film om ödlor
44. Husdjur: Hamster
45. Husdjur: Kanin
46. Husdjur: Katt
47. Husdjur: Sköldpadda
48. Husdjur: Undulater
49. Husdjur: Vandrande pinnar
50. Människokroppen: En film om Hjärnan
51. Människokroppen: En film om Hjärtat
52. Människokroppen: En film om Huden
53. Människokroppen: En film om Lungorna
54. Människokroppen: En film om Magen och tarmarna
55. Människokroppen: En film om Näsan
56. Människokroppen: En film om Ögonen
57. Människokroppen: En film om Örat
58. Människokroppen: En film om Tänderna
59. Människokroppen: Film om Skelettet
60. Naturen på nära håll "Levande kamera"
61. Sortera. Har du tänkt på vad du äter?
62. Virtue - miljö i miniatyr

Skolverket:

Läroplaner

Skolutveckling:
Naturvetenskap och teknik