Förskola

Nedan hittar du resurser som uppfyller följande mål i läroplanen för förskolan:

Utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar.

1. Artkunskap: En film om Paddor och mystiska ljud
2. Artkunskap: Film om Fladdermöss och andra nattspecialister
3. Den slutna kretsen - ett eldrama
4. Lekplatsfysik
5. Människokroppen: En film om Hjärtat
6. Människokroppen: En film om Näsan
7. Papperstillverkning
8. Teknik i luften
9. Teknik och energi i praktiken

Skolverket:

Läroplaner

Skolutveckling:
Naturvetenskap och teknik