Förskola

Nedan hittar du resurser som uppfyller följande mål i läroplanen för förskolan:

Utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.

1. Artkunskap: Film om Vargar och morrhår
2. Artkunskap: Tema Hösten
3. Artkunskap: Tema Vår
4. Biologisk mångfald: Liv på skolgården?
5. Ekologi - Ekologidrama
6. Fåglar: Utmaningen 2013
7. Husdjur: Kanin
8. Människokroppen: En film om Lungorna
9. Människokroppen: Synen
10. Naturen på nära håll "Levande kamera"


Skolverket:

Läroplaner

Skolutveckling:
Naturvetenskap och teknik