Förskola

Nedan hittar du resurser som uppfyller följande mål i läroplanen för förskolan:

Tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld.

1. Artkunskap: En film om björktrasten och ekorren
2. Artkunskap: En film om Björnmossa
3. Artkunskap: En film om Blåslav
4. Artkunskap: En film om gråsparven
5. Artkunskap: En film om haren och kaninen
6. Artkunskap: En film om kajor och gäss
7. Artkunskap: En film om Paddor och mystiska ljud
8. Artkunskap: En film om Vitmossa
9. Artkunskap: Film om Daggmasken
10. Artkunskap: Film om Fladdermöss och andra nattspecialister
11. Artkunskap: Film om Igelkottar och nattnäsor
12. Artkunskap: Film om Mätarlarven
13. Artkunskap: Film om Pollen och frön
14. Artkunskap: Film om Tusenfotingen
15. Artkunskap: Film om Ugglor och nattögon
16. Artkunskap: Film om Vargar och morrhår
17. Artkunskap: Film om Vinbärssnäckan
18. Artkunskap: Fim om Gråsuggan
19. Artkunskap: Kloka gumman
20. Artkunskap: Tema Sommar
21. Artkunskap: Tema Vår
22. Begrepp: Kraft och rörelse
23. Biologisk mångfald: Liv på skolgården?
24. Biologisk mångfald: Mer liv på skolgården!
25. Bygg din egen maskkompost
26. Draken Berta experimenterar med gelégodis
27. Draken Berta experimenterar med jäst
28. Draken Berta gör experiment med rödkålssaft
29. Draken Berta tillverkar lim
30. Draken Berta undersöker färger
31. Draken Berta undersöker flytförmågan
32. Draken Berta undersöker vatten
33. Draken Bertas överraskning
34. Draken Bertas superblandning
35. Ekologi - Ekologidrama
36. Fåglar: Utmaningen 2013
37. Fast, flytande, gas och tillbaka
38. Fenologi
39. Husdjur: En film om hundar
40. Husdjur: En film om ödlor
41. Husdjur: Hamster
42. Husdjur: Kanin
43. Husdjur: Katt
44. Husdjur: Sköldpadda
45. Husdjur: Undulater
46. Husdjur: Vandrande pinnar
47. Konstruktiv saga 3 - Myrorna och världens ände
48. Lekplatsfysik
49. Människokroppen: En film om Hjärnan
50. Människokroppen: En film om Hjärtat
51. Människokroppen: En film om Huden
52. Människokroppen: En film om Lungorna
53. Människokroppen: En film om Magen och tarmarna
54. Människokroppen: En film om Näsan
55. Människokroppen: En film om Ögonen
56. Människokroppen: En film om Örat
57. Människokroppen: En film om Tänderna
58. Människokroppen: Film om Skelettet
59. Människokroppen: Synen
60. Naturen på nära håll "Levande kamera"
61. Sortera. Har du tänkt på vad du äter?
62. Vem har rätt till skogen
63. Vintersolstånd
64. Virtue - miljö i miniatyr

Skolverket:

Läroplaner

Skolutveckling:
Naturvetenskap och teknik