Aktuellt

Webbportalen Teknik&Natur 27-Oct-2012

Webbportalen Teknik&Natur för lärare i förskola, åk 1-3 och åk 4-6 in..

Kalendarium

Inga händelser hittades.

Organisationer, föreningar

Här finner du länkar till naturskolor, science centers, ämnesföreningar, intresseföreningar/organisationer och övrigt av intresse för skolan.

Naturskolor:
Naturskoleföreningen »
Adresser till Sveriges naturskolor. Många naturskolor har egna webbsidor med intressant material att ta del av. Några som har material av intresse för skolor runt om i landet presenteras nedan. 
Kristianstads naturskola »
Webbsidan är mycket innehållsrik med inspirationsmaterial för fältarbete och rapportering av bl.a. vårtecken.
Naturskolan i Lund »
Här finns bl.a. ett stort antal "Naturskoleblad" med förslag på uteaktiviteter.
Naturskolan i Malmö »
Har bl.a. arbetat med grönare skolgårdar. Hemsidan innehåller förslag kring utveckling av skolgårdar.
Science centers:
Föreningen svenska science center »
Hemsidor från science centers runt om i landet.
Ämnesföreningar för lärare:
Intresseföreningar natur/miljö:
Håll Sverige Rent »
Stiftelsen Håll Sverige Rents uppdrag är att stärka människors miljömedvetande, motverka nedskräpning och främja återvinning.
Naturväktarna »
Världsnaturfonden, WWF, står bakom naturväktarna som vänder sig till elever 10-18 år och innebär att skolklasser från hela landet gör praktiska undersökningar i fält.
Skogen i skolan »
Riksprojekt för att öka samarbetet mellan skolan och skogsnäringen.
Svenskt näringsliv »
Om skola och arbetsliv.
vetenskap & allmänhet, VA »
Vill skapa en öppen dialog mellan allmänhet och forskare.
Vetenskap och Folkbildning »
Föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) har till uppgift att främja folkbildning om vetenskapens metoder och resultat.Skolverket:

Läroplaner

Skolutveckling:

Naturvetenskap och teknik