Aktuellt

Webbportalen Teknik&Natur 27-Oct-2012

Webbportalen Teknik&Natur för lärare i förskola, åk 1-3 och åk 4-6 in..

Kalendarium

Inga händelser hittades.

Länkar

 

Nedan finner du olika kategorier med länkar.
    

Biologi »

Fysik »

Kemi »

Teknik »

Allmänna länkar: lexikon, källkritik mm »

Didaktik »

Utbildning/fortbildning, exempelvis kurser och konferenser från nationella resurscentra, andra lärarkurser vid universitet och högskolor»

Frågelådor »

Inköp »

ITK, informations- och kommunikationsteknik »

Museer »

Myndigheter med uppdrag som rör barnomsorg-skola, natur-miljö, hälsa och livsmedel »

Nationella resurscentra »

Organisationer, föreningar, exempelvis science centers, naturskolor, ämnesföreningar »       

Stipendier, internationellt utbyte »

Styrdokument läroplaner, kursplaner, bedömningsstöd, kommentarmaterial »

Tidskrifter, nyhetsbrev »


Skolverket:

Läroplaner

Skolutveckling:

Naturvetenskap och teknik