Teknik i luften

Beskrivning:
Enkla fallskärmar, raketer, ballonger, propellrar och flygplan är utmärkta föremål att illustrera förhållandet mellan teknik och exempelvis design och historia. Ett exempel på där kunskaper om naturen slutar i förmål.
Utrustning:
Stora tunna plastsoppåsar, blompinnar, sugrör, pappersremsor av 2-3 mm tjock papp (den typ som finns exempelvis i kartonger för kopieringspapper), tejp, saxar, papperslim och tejp
Ålderkategori:
Förskola,Grundskola 1-3,Grundskola 4-6
Ämne:
Teknik
Typ av resurs:
Mål i förskolan:
Förberedelser:
Ca 40 min
Genomgång
Ca 40 min
Säkerhet:

Kommentera »


Inte alls Mycket

Captcha Image

Tipsa en kollega »


Captcha Image

Det handlar om luft - och hur människan använder den

Här finns ett pdf-dokument som dels innehåller en del historia om luft, dess koppling till No och Tk samt förslag till praktisk verksamhet.

Arbetsblad om Teknik i luften

Här hittar du beskrivningar på några praktiska saker att göra inom området Teknik och luft.