Papperstillverkning

Beskrivning:
Papper i olika former är något alla använder i vårt land. Från tapeter på väggarna till rullen på toaletten. Det är också något vi har blivit duktiga på att återanvända. Detta är en spännande sak att fundera kring och att tillverka.
Utrustning:
Vykortsramar
Insektsnät
Baljor
Mixer
Gammalt tidningspapper
Färgpigment
Materialet beskrivs mer ingående i övningen
Ålderkategori:
Förskola,Grundskola 1-3,Grundskola 4-6
Ämne:
Teknik
Typ av resurs:
Mål i förskolan:
Förberedelser:
Ca 60 min
Genomgång
Ca 60 min
Säkerhet:

Kommentera »


Inte alls Mycket

Captcha Image

Tipsa en kollega »


Captcha Image
Till beskrivning av övningen

Här hittar du en beskrivning av tillvägagångssättet för att göra papper.

Papper och dess historia

En sammanställning av papperets historia finns här som pdf. Observera att tidsangivelser i vissa fall är ungefärliga.