Bil och flygplansbygge

Beskrivning:
Flygplan och bilar är intressanta objekt att arbeta med. Det är en del av vår vardag och viktiga saker att diskutera inte minst ur ett hållbarutvecklingsperspektiv. De är också intressanta ur design och konstruktionssynpunkt och lämpar sig väl för att skissa på, designa och bygga.
Utrustning:
Flygplan: Kartong, lim (limpistol), sax, tejp, färger, m.m
Bil: Mjölkkartong alt. annan kartong, lim, tejp, färger, korkar till hjul alt. trähjul, blompinnar alt. grillpinnar i bambu som axlar m.m
Ålderkategori:
Förskola,Grundskola 1-3
Ämne:
Teknik
Typ av resurs:
Mål i förskolan:
Förberedelser:
Ca 40 min
Genomgång
1/2 dag
Säkerhet:

Kommentera »


Inte alls Mycket

Captcha Image

Tipsa en kollega »


Captcha Image

Dokument om övningen

Här hittar du beskrivningen som pdf för utskrift.