Resurser för förskola och skola

Webbportalen Teknik&Natur innehåller resurser för undervisning i förskola och grundskola F-6 i teknik och de naturorienterande ämnena biologi, fysik och kemi. Resurserna är inplacerade i den del i förskolans läroplan som beskriver barnens Utveckling och lärande med avseende på teknik och naturvetenskap. Resurserna för grundskolans årskurser F-6 knyts till de olika punkterna i Centralt innehåll och till de förmågor som beskrivs i syftestexterna.  

Du kan söka resurser på två sätt, dels genom att utgå från startsidan och klicka dig fram i kursplanernas hierarki, dels genom att välja ”Sök bland resurser”. Sökfunktionen har dels en frisökningsfunktion som listar alla resurser där ett visst ord förekommer, dels funktioner för att specificera sökningen till exempelvis ämne och årskurs. Sökfunktionen kan användas för att hämta resurser som är kopplade till ett eller flera ämnen – att hitta förslag till ämnesövergripande projekt och temastudier blir på det sättet möjligt.

I webbportalen finner du beskrivningar av experiment, övningar, filmer och uteaktiviteter. Den är också ett forum för dig som lärare där du kan ställa frågor och få hjälp med experiment, diskutera med kollegor och se exempel på elevarbeten. Innehållet i webbportalen växer fram efterhand som allt fler bidrar med material och erfarenheter. Ta kontakt med oss om du vill bidra med elevarbeten och förslag på resurser.

Förskola »
Grundskola 1-3 »
Grundskola 4-6 »

Skolverket:

Läroplaner

Skolutveckling:
Naturvetenskap och teknik