Aktuellt

Webbportalen Teknik&Natur 27-Oct-2012

Webbportalen Teknik&Natur för lärare i förskola, åk 1-3 och åk 4-6 in..

Kalendarium

Inga händelser hittades.

Var hittar jag resurser till förskoleklassen?

För förskoleklassen gäller de två första delarna i grundskolans läroplan, men inte den tredje delen som omfattar kursplanerna. Eftersom strukturen på portalen helt bygger på kursplanerna i teknik och naturvetenskapliga ämnen kommer inte förskoleklassen med i strukturen. Lärare som undervisar i förskoleklassen kan självklart använda material avsett för förskolan och gr 1-3.


Skolverket:

Läroplaner

Skolutveckling:

Naturvetenskap och teknik