Aktuellt

Webbportalen Teknik&Natur 27-Oct-2012

Webbportalen Teknik&Natur för lärare i förskola, åk 1-3 och åk 4-6 in..

Kalendarium

Inga händelser hittades.

Hur kan jag använda resurserna i portalen? Vilka rättigheter gäller?

Nästan allt som finns på webbportalen lyder under en Creative commons-licens, vilket innebär att du får kopiera, sprida och bearbeta materialet under förutsättning att du anger fullständig källa och inte använder det kommersiellt. Om materialet bearbetas får det endast spridas under samma licens som gäller för det ursprungliga materialet.  
Undantag från denna Creative commons-licens gäller enstaka resurser eller bilder. Längst ner i presentationen av en resurs anges om rättigheterna till användning är begränsad.

Skolverket:

Läroplaner

Skolutveckling:

Naturvetenskap och teknik